ขั้นตอนการเป็นสมาชิก

ขั้นตอนการเป็นสมาชิก
02 November 2018

การยื่นใบสมัครแบบทั่วไป

เมื่อนักธุรกิจ เนเชอรัล เบฟ กรอกใบสมัคร และแนบเอกสารประกอปการสมัครที่ถูกต้อง แล้วสามารถยื่นได้ที่สำนักงานใหญ่เท่านั้น เมื่อพนักงานได้รับใบสมัครพร้อมเอกสารประกอปการสมัครของท่าน และตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วน ก็จะป้อนข้อมูลเข้าระบบให้เป็นที่เรียบร้อย

关注我们

电子邮件订阅

Natural Bev Co., Ltd.

111 Jaras Mueang Road, Rongmueang,
Pathum Wan District Bangkok 10330